Rusza nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Mieszkańcy Gminy Zakrzówek!

Informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r.

O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie suma punktów z “Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” oraz data złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (81) 82-15-080 lub w pokoju nr 3 w budynku Urzędu Gminy Zakrzówek.

Druki dokumentów niezbędnych do naboru dostępne są pod artykułem:

R E G U L A M I N dobrowolnego przystąpienia do Projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”
Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Zakrzówek w roku 2022.
Oświadczenie dot. przekwalifikowania usługi demontażu na odbiór odpadów azbestowych.

– Oświadczenie o demontażu pokrycia dachowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.