Rok 2024 w Gminie Zakrzówek, rokiem Jubileuszu 600-lecia lokacji Zakrzówka

Na mocy uchwały Rady Gminy Zakrzówek, podjętej w dniu 18 stycznia br., rok 2024 ustanowiono w Gminie Zakrzówek rokiem Jubileuszu 600-lecia lokacji Zakrzówka.

Zgodnie z dokumentami historycznymi akt lokacji Zakrzówka datowany jest na maj 1424 roku. Mając na uwadze, jak ważna i budująca jest więź z małą ojczyzną, chcielibyśmy w sposób godny upamiętnić to wydarzenie, sprzed 600 lat. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Zakrzówek roku 2024 rokiem Jubileuszu 600-lecia lokacji Zakrzówka rozpoczyna szereg działań upamiętniających tę rocznicę. Uroczyste obchody Jubileuszu będą okazją do umocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. W ramach całorocznego jubileuszu samorząd, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, planuje wiele wydarzeń kulturalnych, historycznych, sportowych i turystycznych uświetniających tak ważną rocznicę.