Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzówek

Wójt Gminy Zakrzówek podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzówek w roku szkolnym 2023/2024.

HARMONOGRAM  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

LP.RODZAJ CZYNNOŚCITERMINY    
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM OKREŚLONY PRZEZ WÓJTA GMINY ZAKRZÓWEK
TERMINY 
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM OKREŚLONY PRZEZ WÓJTA GMINY ZAKRZÓWEK
  1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i klasy I szkoły  podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającym
i spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
  13.02 2023r. – 10.03.2023r.  18.04.2023r. – 28.04.2023r.
2.Weryfikacja przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  13.03.2023 r. – 24.03.2023 r.  04.05.2023r. – 12.05.2023r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
  27.03.2023 r.  15.05.2023 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna Kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  28.03.2023r. – 14.04.2023 r.  16.05.2023 r. – 26.05.2023 r.
5.Poddanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
  17.04.2023r.  29.05.2023 r.