Raport o stanie Gminy Zakrzówek za rok 2020

Wójt Gminy Zakrzówek działając zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz.713 z późn.zm.) w drodze zarządzenia nr 32/2021 z dnia 26 maja 2021 r. przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy Zakrzówek za 2020 rok.

Raport zostanie rozpatrzony podczas sesji w dniu 18 czerwca br. Nad raportem odbędzie się debata, w której głos mogą zabrać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzówek, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 17 czerwca 2021 r.

RAPORT O STANIE GMINY ZAKRZÓWEK ZA 2020 r.