W gminie Zakrzówek w budynku parafialnym przy ulicy Wójtowicza 39 w każdy 1-szy i 3-ci poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 – 19:00 czynny jest Punkt Konsultacyjny w którym przyjmuje psycholog mgr Małgorzata Bożechowska.

W Punkcie udzielane są porady i konsultacje w niżej wymienionych problemach:

– uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

– uzależnienia behawioralne ( hazard, internet, gry cyfrowe, urządzenia mobilne itp. )

– współuzależnienie

– syndrom DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików )

–  przemoc

– zaburzenia emocjonalne – stres, depresja, lęki itp.

– trudności w relacjach z bliskimi

– inne problemy w zależności od potrzeb zgłaszających się osób

W Punkcie podczas dyżurów czynny jest telefon nr 81/8215702.

Zapraszamy do kontaktu .