Przypomnienie- siedziba OKW w Zakrzówku

Przypominamy, siedziba lokalu wyborczego w Zakrzówku została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej w Zakrzówku do Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Wyborcy z miejscowości: Majorat, Rudki, Zakrzówek, Zakrzówek-Wieś  będą głosować w lokalu wyborczym znajdującym się w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek ul. Żeromskiego 24b, 23-213 Zakrzówek.