Przypominamy o złożeniu Deklaracji o źródłach ogrzewania budynku- 30.06.2022 r.