15 stycznia 2021r. nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Zakrzówek zakupionego w ramach zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zakupiono 6 kompletów ubrań specjalnych oraz hełmów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku o wartości 26 000,04 zł, w tym:  dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości: 25 300,04 zł, wkład własny gminy: 700,00 zł. Doposażenie jednostki OSP Zakrzówek w nowe specjalistyczne ubrania strażackie zwiększy bezpieczeństwo strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Dziękujemy  druhowi Sławomirowi Kloc za szczególne zaangażowanie w realizację tego zadania.