Program stypendialny ,,Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”.