Program ,,Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji  swojego domu do udziału  w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”. 

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu i  przedstawienie zasad jego funkcjonowania.

Spotkanie odbędzie się na Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Zakrzówek przy  ul. Żeromskiego 24,  w dniu  30.03.2022 r.(środa) o godz. 14.00.