Program ,,Czyste Powietrze”

W Urzędzie Gminy Zakrzówek przyjmowane są wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” – dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Urzędnicy udzielają niezbędnych informacje o programie oraz wspomagają mieszkańców w procesie wypełniania wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone za pośrednictwem urzędu gminy są przekazywane bezpośrednio do WFOŚiGW w Lublinie.

Kontakt pod nr tel. 81 8215131 lub bezpośrednio w urzędzie pok.nr 2.

Podstawowe informacje o Programie:

Beneficjenci programu, osiągający roczny dochód do 100 tys. zł, mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, lub do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV. Dla korzystających z Programu w rozliczeniu PIT, dostępna jest ulga termomodernizacyjna do 53 tys. zł.

Osoby fizyczne, czyli właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych prowadzący gospodarstwa wieloosobowe o dochodach miesięcznych do 1400 zł na osobę, lub gospodarstwa jednoosobowe uzyskujący dochód do 1960 zł, mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji. Maksymalna kwota dotacji została ustalona na 37 tys. zł. Zaświadczenia o dochodach są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku na wniosek składany przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.