Gmina Zakrzówek zabiega o ważne dla mieszkańców inwestycje na drogach powiatowych. Kolejną inwestycją zaplanowaną i przekazaną do realizacji w tej kadencji jest droga 2289L Zakrzówek – Sulów. Obecnie trwają prace związane z budową nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia drogowego oraz prace drogowe związane z przygotowaniem podbudowy, poboczy oraz prac brukarskich. W ramach przedsięwzięcia modernizowany będzie 5km fragment drogi. Inwestycja realizowana jest przy 60% wsparciu ze środków rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą prac drogowych jest kraśnicka firma WOD-BUD Sp. z o.o. Odważny ruch jakim jest przebudowa drogi przy jednoczesnej budowie oświetlenia to kolejny przykład owocnej współpracy samorządu gminnego i powiatowego, i kompleksowego podejścia do kwestii modernizacji infrastruktury.