Powrót dzieci do szkół

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2021 roku, uczniowie klas I – III szkół podstawowych od 18 stycznia br. wracają do nauki stacjonarnej.

W związku z powyższym  od poniedziałku uczniowie szkół w Zakrzówku i Sulowie będą mogli korzystać z dowozu organizowanego przez Gminę Zakrzówek realizowanego na zasadach sprzed zawieszeniem zajęć.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.