Pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Treść pisma Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie.