Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że „Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrzycy” w dniu 09.09.2020r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie „ Działalności Wspomagającej Rozwój Wspólnot I Społeczności Lokalnych ” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057) Złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek

2) siedzibie Gminy Zakrzówek w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Gminy Zakrzówek

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie na formularzu zgłaszania uwag do 17.09.2020r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzówek (pok.nr 7), ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek lub drogą elektroniczną na adres e- mail: gmina@zakrzowek.pl (formularz do pobrania poniżej):

Treść oferty

Formularz uwag