Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Pierwszym

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z programu województwa lubelskiego “Lubelskie wspiera OSP” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Pierwszym zakupiła umundurowanie strażackie.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie jest niezbędny w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia i mienia, pozwoli na bezpieczniejszą pracę ratowników oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom.

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Zakupiony sprzęt bardzo przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności pracy strażaków ochotników.

W planach jednostki dalsze doposażanie, które pozwoli działać skuteczniej i bezpieczniej.