Treść obwieszczenia Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.