Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku zakupił nowy ambulans do transportu sanitarnego. Zakup o wartości 127 920,00 zł w połowie został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Zakrzówek. W dniu dzisiejszym ks. Dariusz Ziółkowski proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Zakrzówku dokonał poświęcenia nowej karetki, która będzie służyła mieszkańcom Gminy Zakrzówek i wszystkim pacjentom GSPZPOZ w Zakrzówku.

Nowy ambulans dla Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku
Nowy ambulans dla Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku
Nowy ambulans dla Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku