„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” jest kontynuacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w latach 2016-2020. W dniu 2 listopada br. podpisano umowę dotycząca udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2021 dla czterech szkół oraz jednego przedszkola z terenu Gminy Zakrzówek. Wysokość dofinansowania to 24.400,00 zł, wkład własny 6.100,00 zł.

Wsparciem zostały objęte:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulowie
koszt całkowity: 5.000,00 zł
dotacja: 4.000,00 zł
wkład własny: 1 000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku
koszt całkowity: 15.000,00 zł
dotacja: 12.000,00 zł
wkład własny: 3.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach
koszt całkowity: 3.000,00 zł
dotacja: 2.400,00 zł
wkład własny: 600,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku Drugim
koszt całkowity: 3.750,00 zł
dotacja: 3.000,00 zł
wkład własny: 750,00 zł

Publiczne Przedszkole w Zakrzówku
koszt całkowity: 3.750,00 zł
dotacja: 3.000,00 zł
wkład własny: 750,00 zł

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na:

  • zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innych nośnikach
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych;
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.