Nabór do Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej.