W związku z realizacją zadania pt. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zleconego przez powiat kraśnicki, informuję, że w terminie od 30 kwietnia 2020 r. do 15 września 2020 r. na terenie gminy Zakrzówek odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Powyższe czynności będą miały miejsce w następujących obrębach ewidencyjnych: Góry Kolonia, Józefin Kolonia, Majorat Kolonia, Masne Doły, Rudnik Pierwszy.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktuz firmą Taxus UL Sp. z o.o.– nr telefonu: (22) 824-58-97.