Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 103 „Rudki” w Kraśniku poinformował, aby wszelkie szkody łowieckie były zgłaszane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.  Uzupełniony formularz należy przesłać na adres  e mail: wkl103.rudki@gmail.com.