Manewry gminne dla jednostek OSP z gminy Zakrzówek

W niedzielę, 23 października 2022r.  w miejscowości  Studzianki  odbyły się manewry dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzówek,  w których uczestniczyło 9  drużyn z OSP: w Bystrzycy,  Majdanie-Grabina, Rudniku Drugim, Rudniku Pierwszym, Studziankach, Studziankach Kolonii, Sulowie, Zakrzówku, Zakrzówku – Wsi oraz MDP w Sulowie.  
W przedsięwzięciu udział wzięli również zaproszeni goście: Ks. Marek Gładkowski  Kapelan jednostek OSP  gminy Zakrzówek Proboszcz Parafii p.w. Św. Rajmunda Nonnata w Sulowie, Pan Andrzej Rolla – Starosta Powiatu Kraśnickiego, Pani Agnieszka Makuch Przewodnicząca Rady Gminy Zakrzówek oraz Pani Agnieszka Drozd Radna Rady Gminy Zakrzówek.

Organizatorem ćwiczeń był Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Zakrzówku  Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki oraz Prezes OSP Studzianki Piotr Gnat. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności druhów OSP podczas akcji ratowniczej, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie zasad niesienia pomocy potrzebującym oraz integracja środowiska wśród strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ponadto manewry mają na celu upowszechnianie wśród społeczeństwa idei oraz wiedzy o działalności ratowniczej strażaków ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ćwiczenia rozpoczęły się na placu w pobliżu  remizy OSP w Studziankach, gdzie omówiono założenia techniczno – organizacyjne manewrów. Podczas trwania manewrów ćwiczący musieli realizować zadania w 5 różnorodnych sytuacjach (symulowanych zdarzeń), takich jak:

  1. Gaszenie instalacji fotowoltaicznej
  2. Pokaz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej  przez  Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Sulowa
  3. Wypadek drogowy – osoba zakleszczona
  4. Gaszenie pożaru wraz z instruktażem używania prądownic.
  5. Usuwanie przeszkody  z jezdni ( usunięcie drzewa)

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje i przeprowadzenie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz druhom za udział, a także profesjonalne podejście do ćwiczeń.

Fot. S. Stypułkowski