Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej- „ Szlak turystyczny – potencjał obszaru LGD”.