Konkursy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs dla klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa”, więcej informacji na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/…/kon…/wyszukiwanka-jezykowa/

Konkurs dla klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” , więcej informacji na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/…/spisowa-krzyzowka-jezykowa/