Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

1 marca 2021 roku Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej  „Pomaganie krzepi” ogłosiła dwa kulinarne konkursy wielkanocny pod nazwą „Słodki Mazurek” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego.

Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z wypiekaniem ciast wielkanocnych, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze świętem Wielkiej Nocy.

Do pobrania Regulamin Konkursu “Słodki Mazurek”  https://nikidw.edu.pl/

Przedmiotem Konkursu jest przesłanie do Organizatora:

– w pierwszej kategorii na największego  mazurka wielkanocnego, trzech różnych zdjęć mazurka przygotowanego i upieczonego przez uczestnika
– w  drugiej kategorii,  czyli  na  najładniejszą  dekorację  mazurka  wielkanocnego –trzech dowolnych zdjęć udekorowanego wypieku, – – w kategorii trzeciej, czyli na najbardziej pomysłową wideo-prezentację o tematyce konkursu –filmu wideo (od jednej do trzech minut, format mp4), w którym Uczestnik przedstawia w dowolny sposób tematykę konkursu „Słodki mazurek”

Zadanie Konkursowe należy przesłać na adres e-mail Organizatora: fundacja@polski-cukier.pl w dniach 1-22 marca 2021 roku do godziny dziesiątej.

Konkurs Honorowym Patronatem objął Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.