Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zgłoszenie należy przesłać do 23 marca 2021 r. na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.

Szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw.