Konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – “Rola rolnika by upadku unikał”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do 20 listopada br. mogą Państwo wziąć udział II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola rolnika, by upadku unikał”.

Konkurs dotyczy zapobiegania wypadkom najczęściej zgłaszanym do jednostek terenowych Kasy. Uczestnik Konkursu ma za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru złożony z 20 pytań dotyczących zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Test dostępny jest pod linkiem: bezpieczenstwo.krus.gov.pl .

100 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto (myjki ciśnieniowe).