Konkurs NSP Test Student – test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych
  1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem: :
    https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy
  2. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
  3. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
  4. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
  5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Zapraszamy do udział wszystkich studentów.

Kontakt: m.rosolowska@stat.gov.pl Magdalena Rosołowska Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych Tel 81 53 327 14