Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich: „Fartuszek fajnych dziewuszek–na najpiękniejszy fartuszek wykonany przez KGW „

Więcej informacji na stronie: http://lgdkrasnik.pl/2021/05/11/oglaszamy-konkurs-dla-kgw/

Karta Zgłoszeniowa

Regulamin Konkursu

Załącznik Nr 2 do konkursu