Komunikat w związku z sezonem zimowym

Prosimy Państwa o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy, ponieważ okres zimowym i niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych i ubogich. O wszystkich sytuacjach wymagających pomocy, należy powiadomić służby publiczne. Prosimy o niezwłoczną reakcję w każdym przypadku, kiedy widzimy osoby bez schronienia lub wymagające pomocy z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Ponadto przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny) o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Na stronie internetowej Gminy Zakrzówek w zakładce ,,Ostrzeżenia meteorologiczne”, przekazywane są komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne.