KOMUNIKAT DLA MIEJSCOWOŚCI STUDZIANKI, STUDZIANKI KOLONIA, MAJDAN- GRABINA, JÓZEFIN, ŚWIERCZYNA

W związku z wykryciem bakterii grupy coli i pogorszeniem jakości wody przeznaczonej do spożycia informuję, że rozpoczyna się procedura chlorowania podchlorynem sodu wody dostarczanej dla miejscowości Studzianki, Studzianki Kolonia, Majdan- Grabina, Józefin, Świerczyna.

Woda może mieć zmienione właściwości organoleptyczne (smak i zapach). Dla bezpieczeństwa, wodę należy przegotować przed spożyciem.