Wszyscy odbiorcy wody i/lub ścieków z miejscowości Studzianki oraz Studzianki Kolonia – właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy, najemcy, użytkownicy proszeni są o stawiennictwo w Urzędzie Gminy Zakrzówek  pok. nr 2D (wejście od placu zabaw) w dniach 04-06 maja 2022 r. celem zawarcia nowych umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

W dniu zgłoszenia prosimy o zabranie aktu własności do nieruchomości.

Konieczność zawarcia nowych umów wynika ze zmiany przepisów  w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.