<strong>KOMUNIKAT</strong>

W związku z powtórzonymi badaniami wody  na sieci wodociągowej Studzianki oraz brakiem przekroczeń parametrów, w dniu 08.09.2023 r. została zakończona procedura chlorowania wody podchlorynem sodu dostarczanej dla miejscowości Studzianki, Studzianki-Kolonia, Majdan-Grabina, Józefin, Świerczyna.