KOMUNIKAT

Od dnia 26.02.2021 r. na ujęciu wody Zakrzówek-Wieś będzie prowadzona procedura chlorowania wody podchlorynem sodu dostarczanej dla miejscowości Sulów, Góry, Zakrzówek-Wieś, Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Bystrzyca, Majorat, Rudki, Lipno, Rudnik Pierwszy, Rudnik Drugi. Dawkowanie ww. substancji jest na bieżąco monitorowane przez konserwatora ujęcia wody oraz przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Kraśniku.

Woda może mieć zmienione właściwości organoleptyczne (smak i zapach). Dla bezpieczeństwa, wodę należy przegotować przed spożyciem.