KOMUNIKAT

W związku z wykryciem śladowych ilości bakterii coli na sieci wodociągowej Studzianki od dnia 25.11.2021 r. do 27.11.2021 r. będzie prowadzona procedura chlorowania wody podchlorynem sodu dostarczanej dla miejscowości Studzianki, Studzianki-Kolonia, Majdan-Grabina, Józefin, Świerczyna.

Dawkowanie ww. substancji jest na bieżąco monitorowane przez konserwatora ujęcia wody.

Woda może mieć zmienione właściwości organoleptyczne (smak i zapach). Dla bezpieczeństwa, wodę należy przegotować przed spożyciem.