KOMUNIKAT

W związku z wykryciem obecności bakterii coli na sieci wodociągowej od dnia 19.05.2021 r. na ujęciu wody Studzianki będzie prowadzona procedura chlorowania podchlorynem sodu wody dostarczanej dla miejscowości Studzianki, Studzianki-Kolonia, Józefin, Świerczyna, Majdan-Grabina. Dawkowanie ww. substancji jest na bieżąco monitorowane przez konserwatora ujęcia wody.

Woda może mieć zmienione właściwości organoleptyczne (smak i zapach). Dla bezpieczeństwa, wodę należy przegotować przed spożyciem.