Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego !!!

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzówku rozpoczyna przygotowania uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – w związku z tym, uprzejmie proszę pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1970 r. w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, niż USC Zakrzówek, o zgłaszanie się do tut. Urzędu celem przygotowania wniosków o nadanie medalu. Zgłoszenia można dokonać osobiście w USC lub telefonicznie nr tel. (81) 82-15-078 do 28 lutego 2020r.

/-/ Józef Potocki

Wójt Gminy Zakrzówek