Informacja- zmiana siedziby OKW w Zakrzówku

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI MAJORAT, RUDKI, ZAKRZÓWEK, ZAKRZÓWEK-WIEŚ

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że lokal wyborczy w Zakrzówku został przeniesiony ze szkoły podstawowej do Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Wyborcy z miejscowości: Majorat, Rudki, Zakrzówek, Zakrzówek-Wieś począwszy od Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. będą głosować w lokalu wyborczym znajdującym się w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek ul. Żeromskiego 24b, 23-213 Zakrzówek.