Informacja: ,,Wniosek o oszacowanie strat”

Mieszkańcy Gminy Zakrzówek

W związku z wystąpieniem, w ostatnich dniach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu oraz deszczu nawalnego informujemy, że istnieje możliwość składania „Wniosków o oszacowanie strat”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 82-15-080 lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Zakrzówek.