Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Zakrzówku

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzówku rozpoczyna przygotowania uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – w związku z tym, uprzejmie proszę pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1973 roku w innym Urzędzie Stanu Cywilnego niż USC Zakrzówek, o zgłaszanie się do tut. Urzędu celem przygotowania wniosków o nadanie medalu.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego lub telefonicznie nr tel. (81) 82-15-078 do dnia 28 lutego 2023 roku.