Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie opracowała koncepcję gazyfikacji dla części gminy Zakrzówek obejmującą miejscowość Zakrzówek, Majorat i część Bystrzycy:

Planowany zasięg sieci:

 1. Bystrzyca – strona zachodnia do Bystrzyca 78.
 2. Majorat – cała miejscowość.
 3. Zakrzówek:
  • Ulica Zachodnia- cała do Rudnika Szlacheckiego.
  • Ulica Partyzantów do końca miejscowości.
  • Ulica Żeromskiego do Żeromskiego 61.
  • Ulica Kościuszki do Kościuszki 58.
  • Ulica Sienkiewicza do Sienkiewicza 19.
  • Ulica Wójtowicza do kościoła i do Wójtowicza 55.
  • Ulica Targowa do Targowa 28.
  • Wszystkie uliczki osiedlowe w Zakrzówku.

Umowy o przyłączenie do sieci gazowej dla osób, które wcześniej złożyły wniosek o przyłączenie do sieci gazowej będą podpisywane za pośrednictwem Urzędu Gminy w Zakrzówku. Zainteresowane osoby będą powiadamiane o tym fakcie telefonicznie.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla właścicieli posesji, którzy do tej pory nie złożyli takiego wniosku, a są objęci planowanym zasięgiem sieci gazowej, bądź są w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie planowanej sieci.