Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku w związku z trwającym sezonem letnim mając na uwadze ryzyko związane z zatrudnianiem przez rolników cudzoziemców przy pracach sezonowych celem ograniczenia rozpowszechniania się wirusa Sars Cov-2  prosi o podjęcie działań mających na celu rozpowszechnienie wytycznych MR i RW i GIS w powyższym zakresie. Link do wytycznych https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych–aktualizacja