W  związku z Postanowieniem nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 29 sierpnia 2023 r., dla miejscowości Rudnik Pierwszy i Zakrzówek Nowy utworzono nowy obwód głosowania (nr 7), siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gminie Zakrzówek to Świetlica wiejska w Rudniku Pierwszym.

Wyborcy z miejscowości: Rudnik Pierwszy i Zakrzówek Nowy począwszy od Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. będą głosować w lokalu wyborczym znajdującym się w Świetlicy wiejskiej w Rudniku Pierwszym, Rudnik Pierwszy 23, 23-213 Zakrzówek.