Prosimy wszystkich odbiorców wody i/lub ścieków z miejscowości Studzianki, Studzianki Kolonia oraz Sulów – właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy, najemcy, użytkownicy, którzy jeszcze nie podpisali nowych umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków o stawiennictwo w Urzędzie Gminy Zakrzówek  pok. nr 2D (wejście od placu zabaw) w dniach 10-13  maja 2022 r.

W dniu zgłoszenia prosimy o zabranie aktu własności do nieruchomości.

Konieczność zawarcia nowych umów wynika ze zmiany przepisów  w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.