Informacja- Mieszkańcy sołectwa Majdan Grabina

W dniu 14 marca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie.

Temat zebrania: pomoc uchodźcom z Ukrainy i sprawy bieżące.