Informacja Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej

Ankiety skierowane do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej prowadzone w ramach prac nad budową nowej LSR LGD Ziemi Kraśnickiej.

W związku z dobiegającymi końca pracami nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przypominamy Państwu o możliwości wyrażenia opinii na temat kierunków najpotrzebniejszych działań w naszym rejonie poprzez wypełnienie ankiet dostępnych na stronie internetowej LGD Ziemi Kraśnickiej.

Zachęcamy tych wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie przekazali nam swoich uwag do  ich  wypełnienia.

Ankiety są dostępne w zakładce „Wsparcie przygotowawcze 2021 – 2027”
oraz w Aktualnościach.

Ankiety są anonimowe, a ich wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju oraz formę komunikacji do potrzeb mieszkańców
i regionu.

Wypełnione ankiety można przesyłać drogą elektroniczną: na adres e-mailowy: biuro@lgdkrasnik.pl, za pośrednictwem Messenger przez aplikację Facebook Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej bądź złożyć bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej na ul. Lubelskiej 115, 23-200 Kraśnik. 

Tym samym informujemy, iż w ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Ziemi Kraśnickiej, w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej wyznaczony został PUNKT KONSULTACYJNY otwarty na kontakt indywidualny z mieszkańcami naszego obszaru zainteresowanymi jego rozwojem w kolejnym okresie programowania.

Zapraszamy do przekazywania spostrzeżeń i wniosków dotyczących potrzeb
i potencjału obszaru LSR! 

Więcej informacji na stronie: https://lgdkrasnik.pl/