Informacja KRUS- IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży„Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza osoby w wieku 13-22 lata do udziału w Ogólnopolskim Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” , którego ideą jest nabycie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także kształtowanie prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.

Więcej informacji na stronie: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/