Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dot. Funduszu Promocji Produktów Rolno-Spożywczych