Informacja dla miejscowości Rudnik Pierwszy oraz Zakrzówek Nowy

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI

 RUDNIK PIERWSZY I ZAKRZÓWEK NOWY

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że dla miejscowości Rudnik Pierwszy i Zakrzówek Nowy  utworzono nowy obwód głosowania (nr 7). Wyborcy z miejscowości: Rudnik Pierwszy i Zakrzówek Nowy począwszy od Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. będą głosować w lokalu wyborczym znajdującym się w Świetlicy wiejskiej w Rudniku Pierwszym, Rudnik Pierwszy 23, 23-213 Zakrzówek.